Anesteziyoloji

Hastanemiz, özellikle obstetrik ve jinekoloji alanında deneyimli anestezi uzmanları ile 24 saat hizmet vermektedir. Uzman kadromuz ile genel, bölgesel (epidural ve spinal) anestezi ve analjezi yöntemleri kullanılarak doğum ve ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. Sezaryen ameliyatlarında bölgesel anestezi tekniği kullanma oranımız dünya standartları seviyesinde olup ameliyat sonrası ağrı tedavisi epidural veya intravenöz pompa yöntemleri ile tüm hastalarımıza uygulanmaktadır.

Son yıllarda yapılan yenileme çalışmaları ile 9 jinekoloji ameliyathanesi, 7 doğum salonu ameliyathanesi ile birlikte 2 tane aile planlamasında, 2 tane IVF ‘de, 1 tane D Blok müdahalede, 1 tane yüksek riskli gebelik bölümünde ve 1 tane acil müdahalede olmak üzere toplam 23 ameliyat masasında yıllık yaklaşık 35 bin ameliyat ve müdahale sayısı ile hizmet verilmektedir. Ameliyathanelerde ki anestezi cihazları ve monitörler son yıllardaki çalışmalar sonucunda günümüz modern standartlarına uygun hale getirilmiştir. Bu modernleşme ile birlikte kadın doğum hastalıkları ile ilgili her türlü ameliyatlar hasta güvenliği en üst seviyede olacak şekilde alınmaya başlanmıştır.

2005 yılından itibaren jinekoloji ameliyathanesi bünyesinde bulunan ikinci basamak yoğun bakım ünitemizde ameliyat sonrası yakın bakım ve ihtiyaç halinde yoğun bakım hizmeti bu konuda deneyimli anestezi uzmanlarımız tarafından sunulmaktadır. Yoğun Bakım ünitemizde 5 yatak ve 3 ventilatör bulunmakta olup, 2009 yılında ikinci basamak yoğun bakım ünitesi olarak Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tescillenmiştir.

Anesteziyoloji ve reanimasyon bölümümüz 2008 yılı itibari ile eğitim kliniği haline getirilerek, 1 klinik şefi, 16 anestesi uzmanı ile ilk asistanlarını almaya başlamıştır.

2009 yılı Ekim ayı itibari ile Anestezi Kliniği bünyesinde “Algoloji Polikliniği” hizmete açılmıştır.

Bu bölümde konusunda uzman hekimler tarafından özellikle kanserli hastaların ağrılarının engellenmesine yönelik çalışmalar yapılmakta ve hastalarımızdan büyük bir oranda memnuniyet verici geri bildirimler alınmaktadır.

Güncel obstetrik yaklaşımlarda epidural analjezi ile ağrısız doğum yapma veya ağrıların minimale indirilmesi hastanın doğum eylemine adaptasyonu ve psikolojik olarak rahatlaması açısından büyük bir önem arzetmektedir. Anestezi uzmanlarımız tarafından ağrısız doğum uygulamaları merkezimizde büyük bir başarı ile dünya standartlarına yakın oranlarda uygulanmaktadır.