Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Polikliniği

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar insanlık tarihi kadar eskidir. Sağlık kurumlarına başvuruda ilk 5 hastalık içinde yer almaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli halk sağlığı konusudur. Dolayısıyla kurumumuzda çok önemli “halk sağlığı” konusu olan bu hastalığa yakalanan popülasyon için gizlilik en ön planla tutularak ayrı bir poliklinikte 10 yıldır hizmet verilmektedir. Poliklinik kapısına STD (Seks Yoluyla Bulaşan) hastalık kodlanarak yazılmış ve afişe olunması engellenmiştir. 2006 yılında STD polikliniğimiz bu konsepte uygun bir şekilde yeniden tasarlanmıştır. Polikliniğimizde; muayene, tanı, tedavi, danışmanlık ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesine yönelik eğitim verilmektedir.

III. basamak referans hastane olmamız nedeni ile, tüm Türkiye popülasyonuna bu konuda hizmet verilerek; çok eşli cinsel yaşamdan kaçınma, AIDS’ ten korunma, bebeklerin korunması, riskli cinsel davranışlardan kaçınma öğretilmekte ve toplum sağılığını korumada çok önemli bir hizmet verilmektedir.

Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıkların içinde çok önemli yer tutan HPV( Human Papilloma Virüsü) için PCR laboratuarımızda spesifik tipleme yapılarak sonradan gelişecek başta cervix kanseri olmak üzere, diğer ano-genital, oral kanserlerin önlenmesinde çok büyük bir tıbbi hizmet verilmektedir.

STD hasta grubunda gizliliğin ön planda tutulması ve güven veren bir kurum olmamıza paralel hasta sayımız 2003 yılında 180’den 2009 yılında 3932’ye ulaşmıştır.

Dünya kadınlarında kansere bağlı ölümlerin ikinci sırasında olan servical kanser gerçeği göz önüne alındığında verdiğimiz hizmetin büyüklüğü anlaşılacaktır.