Diyet ve Beslenme Ünitesi

Hastanemizin hizmet verdiği hasta popülasyonunun büyük bir bölümünü gebe ve yenidoğan bebeklerimiz oluşturduğundan, hastanemizde beslenme ve diyet bölümünün uygulamaları diğer hastanelerden büyük oranda farklılık göstermekte ve uygulamaları tıbbi süreçlerimizi direkt olarak etkilemektedir. Bu nedenle Diyetisyenlerimizin çalışma alanları, sorumlu oldukları birimler ve faaliyetleri tam olarak belirlenmiştir.

Hastanemizde diyet ve beslenme bölümünün çalışma ve sorumluluk alanları şu şekilde belirlenmiştir.

1. Kurum Yönetimi
2. Poliklinik ve Klinik beslenme ve diyet uygulama hizmetleri
3. Yenidoğan bölümü anne sütü ve beslenme ünitesi

Kurum Yönetimi:
Günde ortalama 2500-3000 porsiyon yemeğin hazırlandığı mutfak bölümümüzün, gerek alt yapı gerekse de teknik donanım konusunda, bulunduğu fizik mekanda 2003 ve 2004 yıllarında kapsamlı olarak iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Ancak mevcut mutfak yapımız, fiziksel mekanının dar olması ve bünyesinde yemek ve bulaşıkların taşınmasına olanak sağlayan iç asansör sisteminin olmaması ayrıca yemekhane ile bağlantısının kurulamaması nedeni ile çağdaş ve hijyenik mutfak anlayışına pek de uygun bir görünüm sergilememekteydi. Bu nedenle 2006 yılında, mutfak bölümü ve yemekhanemiz için yeniden yapılandırma çalışması yapılarak mutfak ile yemekhanemiz hastanemizin D blok yerleşkesi içine alınmıştır.

Hastanemizin yeni mutfak bölümünde; hijyenik yemek hazırlama bölümleri,diyet yemeklerinin hazırlandığı özel bir bölüm, yıkama birimleri çağdaş bir anlayış ile yeniden düzenlenmiştir. Mal kabulünün ve kontrolünün yapıldığı farklı bir alan, malzemelerin uygun ısı ve nem oranının korunarak saklandığı geniş ve ergonomik soğuk hava ve kuru gıda depoları ile yemek ve bulaşıkların taşınmasına elverişli iç asansör sistemi bölümün içinde yapılandırılmıştır. Yeni mutfak bölümümüz ve personel yemekhanemizin aynı blokta bulunması nedeniyle ,yemeklerin hastane içinde taşınmaları ve bulaşıkların yemekhanede yıkanması gibi istenmeyen görüntüler ortadan kaldırılmış ve hastanemizin yemekhanesi ve mutfağı son derece hijyenik, ferah ve çağdaş bir görünüme kavuşturulmuştur.

Kadın Doğum ve yenidoğan tıbbi bakım hizmetleri son derece dinamik süreçler olup günün 24 saati aynı tempoda hizmet vermeyi gerektiren özel tıp dallarıdır. Hastanemizde tüm tıbbi süreçler 24 saat süreyle aynı tempoda sürdürülmekte olup özellikle doğum salonu,yenidoğan ve ameliyathanelerimizde çalışan personelimizin ameliyat kıyafetlerini çıkararak veya yenidoğandan yemekhaneye gelerek yemek yemeleri büyük zaman ve konsantrasyon kaybı yanı sıra personelimizin memnuniyetsizliğine de neden olmakta idi. Bu nedenle 2008 yılında doğum salonu ve perinatoloji bölümlerimizin inşaatı ve yeniden yapılandırılması ile birlikte doğum salonu ve ameliyathaneye, 2009 yılında da yenidoğan 6.kat yoğun bakım ünitemizin yapılandırılması ile birlikte yenidoğan servisimize son derece çağdaş,hijyenik ve donanımlı personel yemekhanelerimiz açılmıştır. Böylelikle steril ve yarı steril alanlarda çalışan personelimizin ana yemekhaneye gelme zorunluluğu ortadan kaldırılarak iş gücü kaybının da önüne geçilmiştir.

Poliklinik ve Klinik Beslenme ve Diyet Uygulama Hizmetleri
Poliklinik ve klinik hizmetlerinde hastalarımızın özel durumlarına ve tedavi planına uygun olarak diyet ve beslenme programları planlanırken aynı zamanda tüm hastalar doğru beslenme konusunda eğitim alırlar.

Hasta popülasyonumuzun yaklaşık %70’ini oluşturan gebe grubunun beslenme ve diyet uygulamaları konusu, hastanemizde çok ayrı ve özel bir konsept olarak ele alınmaktadır.

Gebeliğin başlangıcından itibaren lohusalık döneminin sonuna kadar anne adayının doğru beslenmesi ve anne sütü ile bebeğin beslenmesinin, sağlıklı nesillerin oluşumunu etkileyen en önemli unsur olduğunun bilinciyle hareket eden bölümümüz; bu özel grubun tüm beslenme,diyet organizasyonlarını yaparken, anne sütü konusunda da yoğun bir şekilde eğitimlerini sürdürerek bilinçli anne adaylarının ortaya çıkmasına katkıda bulunur.

Aynı şekilde hastanemizde, adölesan çağ ve menapoz dönemi beslenme ve diyet uygulamaları da oldukça önemli ve üzerinde titizlikle çalışılan konular arasında yer almaktadır. Bu gruptaki hastalarımızın beslenmeleri tıbbi bakım süreçlerinin önemli bir parçası olarak ele alınmakta, bilimsel veriler ışığında diyet organizasyonları yapılmaktadır. Hastalarımıza bulundukları yaş döneminin özelliğine uygun olarak düzenli olarak eğitimler de verilmektedir.

Hastanemizin; Antenatal, Menapoz, Gençlik Merkezi, Çayyolu Semt Polikliniği ve Yenidoğan Polikliniklerinin hepsinde alanında uzman ve deneyimli diyetisyenlerimiz ile hizmetimiz sürdürülmektedir.

Yenidoğan Bölümü Anne Sütü ve Beslenme Ünitesi
Yenidoğan bebeklerimizin beslenme ve diyet ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ; bebeğin hastanede yatışından taburculuk dönemine kadar olan beslenme durumlarının izlenmesi ile taburculuk sonrası gelişimleri, annelerin bebek beslenmesi ve anne sütü eğitimlerini içeren kapsamlı bir süreç ile faaliyetlerimiz yürütülmektedir. Sürecin yoğun ve kapsamlı olması nedeni ile yenidoğan bölümlerimizin diyet ve beslenme işleyişi iki diyetisyen ile yürütülmektedir.

Yenidoğan bünyesinde bulunan anne sütü ünitemiz mama mutfağı adı altında bir odada faaliyet göstermekte idi.Tüm mamalar bu odada hazırlanıp servise gönderiliyordu.Sadece 2-3 anne sütü sağma makinesi ile annelerin sütleri sağılabiliyordu.

Artan mama ihtiyacı ve anne sütünün beslenmedeki emsalsiz değerinin bilinciyle 2004 yılında mama mutfağı revize edilerek anne sütü sağma aparatları 7 adete çıkarıldı ve bölüm 24 saat anne sütü sağılabilecek bir organizasyona kavuşturuldu.Tüm hastanemizde yatan anneler bölüme gelip sütlerini sağmaya başlayarak , bebeklerinin anne sütü almaları temin edilmiştir.
2006 yılında, annelerden sağılan sütlerin, bebeklere verilmek amacıyla saklanmasına elverişli ortamı yaratmak için “Anne Sütü Bankası” kurulmuştur.Sütün 6 ay saklanmasına izin veren derin dondurucular alınarak en kıymetli besin olan anne sütünün bebeklere ihtiyacı olduğu kadar verilebilmesi sağlanmış ve zaiyatların da önüne geçilmiştir.

2009 yılında mama mutfağı tümüyle değiştirilerek yeniden yapılandırılmıştır.Mama mutfağı “Anne Sütü Ünitesi” olarak düzenlenmiş olup, süt sağma ünitesi ve anne sütü ünitesi olarak iki bölüme ayrılmıştır.Süt sağma makineleri 10’a çıkarılarak temiz,rahat hijyenik ve huzurlu bir ortamda annelerin sütlerini sağmaları temin edilmiştir.

En son teknolojik donanıma sahip olan biberon yıkama makinesi, sterilizatörler bölüme alınarak hijyenik alt yapı güçlendirilmiştir. Artan süt kapasitesini karşılamak için derin dondurucuların sayıları arttırılmış, anne sütünün günlük saklanmasına elverişli raflı anne sütü saklama dolapları bölüme yerleştirilmiştir.

Bebek dostu hastane olmamızın vazgeçilmez unsurunun anne sütü olduğu bilinciyle; tüm doğum servislerine 2008 yılından itibaren süt sağma makineleri yerleştirilerek annelerin yenidoğan bölümüne gitmeden kendi servislerinde bebekleri için süt temin etmeleri sağlanmıştır.

Hastanemiz yenidoğan ünitesinde yatan bebeklerimizin parenteral beslenmeleri için gerekli olan sıvılar “Çözelti Hazırlama Ünitesi”’nde hazırlanmaktadır. Multidisipliner bir yaklaşım ile organize edilen bu bölümümüzde yenidoğan uzmanları tarafından verilen mayi orderları, TPN protokolleri çerçevesinde yenidoğan diyetisyeni tarafından kontrol edildikten sonra ünitede el değmeden compaunder sisteminde dolum yapılarak, parenteral mayiler günlük ve saatlik olarak hazırlanmakta ve bebeklerimize el değmeden parenteral yoldan verilmektedir.

Yenidoğan bölümünün yoğun bakım ve poliklinik birimlerinde; tüm annelere başta anne sütü eğitimi olmak üzere yenidoğanın doğru beslenmesi ve diyet uygulamaları konusunda sürekli eğitimler verilerek özellikle anne sütü kullanımının arttırılması sağlanmıştır.

Hastanemiz yenidoğan bölümlerinde; alt yapı organizasyonlarımızın tamamlanması ile kesintisiz eğitim ve bilgilendirmelerin yapılması sonucu, 2004 yılında %20 dolayında olan anne sütü kullanım oranları bu gün itibari ile %80 seviyesinin üzerine çıkarılmıştır.

Prematüre bebeklerin taburculuk sonrası beslenme ve diyet uygulamalarının nasıl yapılacağı konusunda da yenidoğan polikliniğinde uzman diyetisyen tarafından sürekli eğitim ve bilgilendirme yapılması yanı sıra bebeklerin aylık olarak gelişimsel kontrolleri yapılmaktadır.