Gençlik Merkezi

1998 yılından beri Adelosan Polikiliniği olarak Reprodüktif Endokronoloji Kliniği dahilinde hizmet veririken söz konusu bölüm; 10-24 yaş gurubundaki gençlerin ruh ve beden sağlığı sorunları üzerinde daha etkin ve verimli olabilmek için Bakanlığımız ve Hastenemiz Yönetiminin çalışmalarıyla Mayıs 2004 tarihinde Gençlik Eğitim ve Tanı Merkezi adı altında hizmete girmiştir.

Gençlik Eğitim ve Tanı Merkezimizde;
 • 1 Uzman Hekim (Kadın Doğum)
 • 1 Uzman Hekim (Dermatoloji)
 • 1 İhtisas alan Asistan Doktor (Kadın Doğum)
 • 1 Pratisyen Hekim
 • 2 Psikolog
 • 2 Diyetisyen
 • 2 Hemşire
 • 2 Estetisyen
olmak üzere 12 personel 08:00 – 17:00 saatlerinde görev yapmaktadır.

Gerekli görülen vakalarda Dahiliye, Göz Hastalıkları, Nöroloji, Genetik, Gögüs Hastalıkları ve Diş Ünitesi Polikliniklerine hastalar konsülte edilerek muayeneleri yapılmaktadır.
Gençlik Eğitim ve Tanı Merkezi Amaçları; Ülkemiz nufusunun yaklaşık %30’u oluşturan Adolesanların psikolojik ve bedensel özelliklerine uygun olarak gerektiğinde ebeveynleriyle birlikte doğru tanı ve tedaviye ulaşılmasının sağlanabilmesi, toplum sağlığı açısından adolesanların eğitimi ve bilinçlendirilmesi, sorunlu gençlerin birey olarak topluma kazandırılması vb. hususlarda hizmet vermektir. Ülkemiz gençliğinin sorunlarına uzman ve donanımlı yaklaşımlarla çözüm alternatifleri geliştirmek, gerekli araştırmalarda bulunmak ve uygulamaktır. Ayrıca evlilik öncesi gençlere yönelik olarak aile planlaması, korunma vb. konularda danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.

BÖLÜMÜMÜZDE VERİLEN HİZMETLER:

Gençlik Eğitim ve Tanı Merkezi
 • Adolesan Genel Muayene;
 • Jinekolojik ve Obsetrik Sorunlar,
 • Cinsel Gelişim Bozuklukları,
 • Adet düzensizlikleri,
 • Tüylenmede artış,
 • Gelişim Bozuklukları,
 • Ürogenital Sistem enfeksiyonlar vb.
 • Evlilik Öncesi Danışma;
 • Aile Planlaması,
 • Korunma,
 • Anotomik bozukluklar,
 • Psikolojik Sorunlar vb.
 • Psikolojik Danışma;
 • Adolesan ruh sağlığı problemleri vb.
 • Diyet;
 • Beslenme Bozuklukları,
 • Dengeli ve Doğru Beslenme Kuralları vb.
 • Dermatokozmoloji;
 • Cilt Hastalıkları ve Kozmotolojik Problemler vb.

BAŞVURU KOŞULLARIMIZ:
Gençlik Eğitim ve Tanı Merkezimize 10-24 yaş arası adolösanlar hizmetlerden yararlanmak üzere başvuruda bulunabilirler 10-18 yaş grubu adolesanlar ebeveynleri eşilğinde başvurmalıdırlar.
Evlilik Öncesi Danışmanlıkla ilgili olarak aileyi oluşturacak her iki birey başvurabilir.
Randevulu çalışma sistemi olan ünitemizde şahsen başvurarak veya telefon ile randevu almak mümkündür (Tel No: 306 55 59).Randevu alan hastaların resmi evrakları, kimlikleri ve TC kimlik no.ları ile başvurmaları gereklidir.
Sosyal güvencesi Bağkur, Emekli sandığı ve SSK’lı olanlar sağlık karnesi ve vizite kağıdı ile çalışan emekli sandığı personelinin sevk evrakları ve sağlık karneleri ile hizmet alabilirler. Ayrıca sosyal güvenceleri olmayan hastalar da ücreti karşılanmak koşuluyla faydalanabilmektedirler. Özel Banka personelleri ve özel sağlık sigortalılar ücretlerini faturalandırıp kurumlarından karşılamak üzere hizmet alabilmektedirler.
Hasta, randevu kartındaki saat ve günde merkezimizde olmalıdır, randevu ertelemelerinde telefon ile bilgilendirme çok önemlidir.

RANDEVU:
Randevulu çalışma sistemi olan ünitemizde şahsen başvurarak veya telefon ile randevu almak mümkündür (Tel No: 306 55 59).
Not : Randevu alan resmi evrakları, kimlikleri ve TC kimlik no ları ile başvurmaları gereklidir.