Genel Cerrahi Polikliniği

Hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum üniteleri kapsamında çalışan polikliniğimiz ağırlıklı olarak gebe hastalara ve menopoz hastalarına hizmet vermektedir. Poliklinik hastalarının büyük bir kısmını meme muayeneleri ve gebelikte kadınlarda gelişen hastalıklar (hemoroid, anal fissür, kronik periferik venöz yetmezlik ) oluşturmaktadır. Bu konudaki vaka sayısı yılda yaklaşık 16 bin’dir. Acil polikliniğimize baş vuran gebe ve karın ağrısı, laktasyon mastiti takip edilmekte, tedavisi ve gerekirse operasyonu yapılmaktadır. Jinekolojik onkolojik vakaların gastrointestinal sistemle ilgili bulgularının takibi yapılıp, gerekirse operasyonları yapılmaktadır. Jinekolojik operasyonların öncesinde hastada tespit edilen umblikal herni gibi yandaş bulgular opere edilmektedir. Doğum salonu ve yüksek riskli gebeliklerde gastrointestinal sistemle ilgili yakınmalar, jinekolojik ve obstetrik hastalara ait yara yeri ve kesi yeri enfeksiyonları, postoperatif dönemde hastalarımızda oluşabilecek ileus ve benzeri bölümümüzce takip ve tedavi edilmektedir.

2003 yılından itibaren hastanemizde meme cerrahi birimi kurulmuş olup, meme malign tümörleri 2002 meme konsensusu kriterlerine uygun olarak takip edilmekte ve cerrahi tedavileri başarı ile yapılmaktadır. Jinekolojik operasyonlarda özellikle endometrioma gibi yaygın batın içi yapışıklıkların olduğu vakalarda jinekoloji ekibine destek amacıyla operasyonlara dahil olunmaktadır. 2010 yılındaki en büyük hedefimiz, sterotaksik (mamografik ve ultrasonografik) biopsilerinin sayısını arttırarak biyopsilerin duktografi eşiliğinde yapılmasını sağlamak ve geliştirmek, böylece meme malign tümörü vakalarının tamamına yakınına erken tanı koymaktır.