Görüntüleme Bölümü

Hastanemizin kuruluşundan bu yana var olan görüntüleme merkezi son 15 yıl içinde çağın yüksek teknolojik gelişimine ayak uydurarak değişmiş ve gelişmiş,konvansiyonel röntgen birimi, ultrasonografi birimi, kemik dansitometre birimi ve mamografi-sterotaksik meme biyopsisi birimlerinden oluşan büyük bir görüntüleme merkezi haline getirilmiştir.

Hastanemiz görüntüleme merkezi 2003 yılı öncesi küçük bir alanda hizmet verirken 2006 yılından itibaren C Blokta büyük bir görüntüleme merkezi haline dönüştürülmüş hem hastane bünyesinde hem de Çayyolu Semt Polikliniğinde olmak üzere iki merkezde hizmet vermeye başlamıştır. Bu dönemde ultrasonografi ve mammografi cihazlarının sayısı arttırılarak daha çok hastaya aynı anda hizmet verebilir hale gelmiştir.Görüntüleme Merkezi girişinde oluşturulan randevu verme yerine sıramatik cihazının konması ve bekleme salonunun oluşturulması ile hasta memnuniyeti arttırılmıştır.

Görüntüleme bölümümüzde en son teknolojik gelişmeler takip edilerek tüm cihaz ve sistemler yenilenmiştir. Hastanemizde bu gün itibari ile 6’sı görüntüleme bölümünde olan 10 adet Doppler ultrasonografi olmak üzere toplam 45 adet ultrasonografi cihazı ile görüntüleme yapılmaktadır. 2004 yılında yapılan ultrasonografi sayısı,13 bin’den 2009 yılında 73 bin’e çıkarılmıştır. 2003 yılında çekilen mammografi sayısı 10 bin iken, 2009 yılında 15 bin’e çıkarılarak %50 oranında hizmet artışı sağlanmıştır.
Birimimizde ultrasonografi, mammografi ve direkt grafi değerlendirme hizmetlerinin yanı sıra 2003 yılından itibaren meme lezyonlarında “Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve Tel lokalizasyonu”, “Mammografi Eşliğinde Sterotaksik Meme Biyopsisi ” hizmetleri verilmeye başlanmıştır.

Radyolojik tetkiklerdeki hasta bekleme sürelerinin uzunluğu ülkemizin önemli problemlerinden birisidir. Bu konuda hastanemiz hasta haklarına saygıyı ve memnuniyeti ön planda tutmuş ve tetkik bekleme sürelerini minumuma indirmiştir. Mammografi, kemik dansitometre de bekleme süreleri olmayıp hasta geldiği günde çekim işlemlerini yaptırabilmektedir. KMD çekilen hasta sayısı 2003 yılında 7 bin’den 2009 yılında 10 bin’e ulaşmıştır. Ultrasonografik incelemelerde ise en fazla 2 gün içinde tetkikler gerçekleştirilebilmektedir.