Göz Hastalıkları Polikliniği

Hastanemiz göz ünitesi, 2004 yılından beri hizmet vermekte olup hastalarımızın % 90’ını bebekler oluşturmaktadır. Hastanemizde 2000 gram ve 34 haftadan küçük doğan tüm bebeklere, 1 aylık olduklarında ilk göz muayeneleri yapılmakta ve göz gelişimleri tamamlanana dek çeşitli aralıklarla takibe devam edilmektedir. Bu kriterlerin dışında kalan yani prematüre olmayan bebeklerde ise ilk göz değerlendirmesi, hasta başında çocuk hekimi tarafından yapılmakta ve gerekli görülen bebekler göz polikliniğimize yönlendirilmektedir. Bunun dışında aile öyküsü veya genetik hastalıklar nedeni ile genetik tanı merkezimizden yönlendirilen hastaların muayeneleri yapılarak gerekli danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Prematüre bebeklerde yapılan bu muayenelerin öncelikli amacı; kısaca ROP olarak bilinen ve erken doğan bebeklerde görülen prematüre retinopatisinin erken tanı ve tedavisidir. Prematüre retinopatisi, körlük riski taşıyan bir hastalık olup 1000 gramın altında doğan bebeklerin % 80’inde, 1000-1500 gram arasında doğanların ise % 60’ında görülebilmektedir. ROP gelişen bebeklerin yaklaşık %10’unda körlüğü önlemek amacı ile lazer ile tedavi gerekmektedir. Hastanemiz göz birimi Ankara’ da prematüre retinopatisinde lazer tedavisi yapılan tek devlet hastanesidir. Bu nedenle şehir dışından da devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden bebekler ROP takip ve tedavisi için hastanemize sevk edilmektedir. Hastanemiz göz biriminde bu bebeklerin ileri yaşlarda da şaşılık, refraksiyon kusurları, gözyaşı kanalı tıkanıklıkları, glokom ve diğer retinal hastalıklar açısından muayene ve takipleri yapılmakta ve gerekli hallerde diğer kurumlarla işbirliği sağlanmaktadır.

Hastanemiz menopoz, antenatal, ürojinekoloji bölümleri başta olmak üzere diğer bölümlerden göz problemleri veya olası ilaç kontraendikasyonları açısından konsülte edilen hastalarımızın muayene ve kontrolleri yapılmaktadır.