Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri

2003 yılından itibaren teknolojik alt yapısını ve hizmet hızıyla orantılı olarak hasta memnuniyetini arttıran hastanemiz, o yıllarda sadece fatura kesme ve laboratuar işlemleri anlamında kullanılan bir programa ve yaklaşık 30 kadar bilgisayar sayısına sahip olup, tam ve entegre bir otomasyondan söz bile edemiyorken ; 2010 yılı itibariyle bilgisayar sayımız yaklaşık 450 olmuş ve gerek yeni alımlarla gerekse elimizdeki cihazların teknolojik olarak güncellenmesi ile entegre ve güvenli bir otomasyon sistemi ile hizmet vermemiz sağlanmıştır.

Sürekli arka planda çalışan ancak hastanenin işleyiş anlamında tüm yükünü üzerinde taşıyan Bilgi İşlem birimi, kendini sürekli yenileyerek ve güncel tutarak , tüm işlemlerini online yapmakta, destek ve hizmet anlayışını 7 gün 24 saat kesintisiz yürütmektedir. Dal hastanesi ve bu konuda referans bir hastane olmamız sebebiyle gündüz ve gece iş yükümüzdeki değişikliğin anlamlı olmaması, aynı kapasite ile gece gündüz hizmet vermemiz, gerek kullandığımız araç ve gereçlerin kalitesi , gerekse bu konuda hizmet veren personellerin kalitesini yüksek tutmamız gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Verilen hizmetin hiçbir şekilde aksamaması için, sürekli sistemlerin ve kullanılan araç gereçlerin kontrolünü sağlayan, kalifiye ve dallarında eğitimli, 9 personelle güvenilir ve 24 saatlik kesintisiz hizmet vermekteyiz.

Hastanemizde kullanılmakta olan mürekkep püskürtmeli yazıcıların işletim maliyetinin yüksek olması ve yazma hızlarının düşük kalması sebebiyle, bu tür yazıcılar , lazer yazıcılar ile değiştirilmiş ve mümkün olan yerlerde Network yazıcı kurulumları ile maliyetler düşürülmüştür.

Tüm teknolojik ve çağdaş donanım değişiklikleri ile birlikte kullanılan yazılımın da çağa ve teknolojiye uyması gereği üzerinden yola çıkarak, yaklaşık bir yıllık bir çalışma ve araştırma sonunda halen kullanmakta olduğumuz HBS (Hastane Bilgi Sistemi) yazılımına geçilmiştir. Bu konunun araştırılmasında ve şartname hazırlanmasında Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Elektronik Bölümünden destek alan hastanemiz, hizmet kapasitesi ve yatak sayısı da göz önüne alınarak 2006 Şubat ayından itibaren WEB tabanlı programımızı tam entegrasyonla kullanmaya başlayarak WEB tabanlı program kullanımı, veri bütünlüğü, tam otomasyon ve kolay erişim gibi avantajlar sağlamış, bu avantajlar hastaya hizmet kalitemizi ve hızımızı olumlu yönde etkileyerek, memnuniyet oranlarımızın artırılmasında destek yaratmıştır.

Veri güvenliğini korunması amacı ile donanımsal ve yazılımsal olarak çift yönlü kontroller yapılmakta olup, hem giren hem de çıkan trafik kullanıcı ve bilgisayar bazlı olarak kontrol edilmektedir. Tüm sistem yedekleri günde iki kez , iki farklı noktada yedeklenmekte ve saklanmaktadır. Bununla beraber iki server birbirini yedekleyecek şekilde konfigüre edilmiş olup , herhangi bir arıza durumunda sağlam olan aktif hale gelerek zaman ve veri kaybını önlemektedir. Yine aynı şekilde 20 sn içerisinde jeneratör sistemi devreye girmesine rağmen, herhangi bir elektrik kesintisi durumunda serverların etkilenmemesi için KGS (Kesintisiz Güç Kaynağı) güçleri arttırılarak 30 ile 45 dak. Arasında besleyebilecek duruma getirilmiştir. Bu güç kaynakları da çift olarak ve birbirlerini yedekleyecek şekilde konfigüre edilmişlerdir.

2003 yılından itibaren fiziksel mekanımızın hızla genişletilmesine paralel olarak elektrik sarfiyatımız ve ihtiyacımız arttığından 2009 yılında yeni trafo sistemimizin projelendirme ve ihale çalışmaları yapılmış, 2010 yılında inşaat çalışmasının bitirilmesi planlanmıştır.

2006 yılı sonunda server olarak çalışan bilgisayarlarımızın yenilemesi yapılarak, dünya üzerinde hızı ve kapasitesiyle, serverlar konusunda performansı tartışılmaz olan SUN platformlarıyla değiştirilerek teknolojinin ve çağın gereği olan yeni Serverlar ve yedekleme üniteleri alınmıştır. Donanımların kullanıldığı odalara yetkili personel dışındaki kişilerin girişleri yasaklanmış, bilgi işlem odasına girişler şifreli kartla yapılır hale getirilmiştir. Serverların ve programların tüm yazılım bakımları ve güncellemeleri web tabanlı olarak hızlı ve güvenli bir şekilde uzak bağlantılar ile yapılmaktadır.

2008 Eylül ayında kullanıcılar Active Directory yönetimi ile kullanıcı tanımları ve kısıtlamaları oluşturuldu. Grup/Kullanıcı tabanlı düzenlemede, herhangi bir kullanıcı, her hangi bir bilgisayarda oturum açtığında o kullanıcıya atanmış geçerli yetkileriyle oturum açabilmesi sağlandı. Bu sayede internet yetkileri de dahil olmak üzere tüm sistem içerisindeki hareketler gözlemlenmekte ve gerekirse uyarılarda ve düzeltmelerde bu sistem üzerinden kolayca yapılabilmektedir.

Tüm bu çalışmalara rağmen teknolojiye ayak uydurmak ve çağı yakalamak için çalışmalar devam etmekte olup, kullandığımız yazılımın yaşayan bir organizma olduğu göz önüne alındığında sistemin büyümeye devam etmesi ve gelişmesi için çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmenin gururunu yaşamaktayız.