İnfeksiyon Kontrol Komisyonu

Hastanemizde gerçekleştirilen ameliyatlarda komplikasyon ve infeksiyon oranımız % 2 gibi çok düşük oranlarda ve dünya standartlarında seyretmektedir.