Infertilite

İNFERTİLİTE POLİKLİNİĞİ:

İNFERTİLİTE: Çiftlerin çocuk istemelerine ve düzenli cinsel ilişkiye girmelerine rağmen bir yıl boyunca gebelik elde edememesidir. %30 kadınsal, %30 erkeksel, %40 her iki cinse ait nedenlerden dolayı olur.
İnfertilite polikliniğimizde kadınsal faktörler araştırılmaktadır.
Ayrıca erkeksel faktörlerin araştırıldığı ÜROLOJİ polikliniğimiz de mevcuttur. Hastalarımızın eşleri üroloji polikliniğinde muayene, tetkik ve tedavi olabilmektedir. İnfertil çiftin değerlendirilmesi için her iki eşin de değerlendirilmesi gerekmektedir.
İnfertilite polikliniğine isteyen herkes muayene olmak ve danışmanlık almak için başvurabilir. Ancak bazı testler ancak adet döneminin belli dönemlerinde yapılmalıdır.
Başvuracak çift en az bir yıldır evli ve kadın 21 yaşından büyük olmalıdır.

İNFERTİLİTE POLİKLİNİĞİNDE YAPILAN TESTLER:

KAN TESTLERİ: Genellikle hormon düzeyine bakılmakla birlikte hastanemiz laboratuarlarında çalışılan ve gerekli görülen tüm tetkikler yapılabilir. Hormon testi için aç olmaya gerek yoktur. Ancak adetin 2. ya da 3. gününde yapılması gerekir.

ULTRASON: Gerekliliğine hastanın şikayetleri dikkate alınarak ve muayene sonucunda doktor tarafından karar verilir. Transvajinal (vajina yoluyla) ya da transabdominal (karından) uygulanarak kadın iç organlarının durumu hakkında bilgi sahibi olunur. Test için aksi söylenmedikçe aç olmaya gerek yoktur. Vajinal ultrason yapılacaksa mesane boş olmalıdır.

HİSTEROSALFİNGOGRAFİ (RAHİM FİLMİ): Polikliniğimizde randevu verilerek saat 13:30 ile 15:00 arasında günde ortalama 5 histerosalfingografi yapılmaktadır. Bu testin gerekliliğine doktor muayenesi sonucunda karar verilmektedir. Önceden reçete edilen ağrı kesici ve antibiyotiklerin test günü hasta tarafından alınmış olması gerekir. Değişen durumlar olabilmekle birlikte bu test genellikle adet bitiminde yapılır. Test için aç olmaya gerek yoktur. Karın bölgesine röntgen ile yapılmaktadır. Gebelik şüphesi olmamalıdır. Ayaktan yapılan testte genelde ağrı hissedilmez. Sonrasında da hasta günlük işlerine dönebilir. Ancak ağrı kesici ve antibiyotikleri bir süre kullanmaya devam etmelidir.

SPERMİOGRAM (SEMEN ANALİZİ): Üroloji polikliğimizde muayene sonucunda doktor tarafından gerekliliğine karar verilir. Spermiogram için 3 günlük cinsel perhiz gereklidir. 3 günden uzun ya da kısa cinsel perhiz test sonucunu etkileyebilir. Test için aç olmaya gerek yoktur.

DİAGNOSTİK HİSTEROSKOPİ: Bir endoskop (ışıklı kamera taşıyan bir alet) yardımıyla rahim içi gözlenerek rahim içinde ya da tüplerin rahme bağlanma noktalarında bir anormallik olup olmadığı incelenir. Her hastaya yapılması gerekmez. Gerekliliğine yine doktor muayenesi sonucunda karar verilir. Ayaktan yapılan test histerosalfingografi(rahim filmi)ye benzer. Aç olmaya gerek yoktur. Adetten sonra ancak kanama yokken yapılmalıdır. Antibiyotik ve ağrı kesici kullanılmalıdır. Genellikle ağrı hissedilmez. Test sonrası hasta günlük işlerine dönebilir.

İNFERTİLİTE POLİKLİNİĞİNDE YAPILAN TEDAVİLER:

OVULASYON İNDÜKSİYONU (YUMURTA UYARIMI): Ayaktan yapılan tüm testler doktor tarafından incelenerek kısırlık nedeni olabilecek bir sorun olmadığına karar verilirse ağızdan hap ya da göbekten iğne ile yumurta uyarımı tedavisine başlanır. Yumurta uyarımı yapılacak olan ay kadın adetinin 2. Ya da 3. Günü polikliniğe gelerek kanda hormon tahlili ve vajinal ultrason yaptırmalıdır. İlaçla yumurta uyarımı hasta tekrar tekrar polikliniğe çağırılarak yapılan ultrason ile izlenir. Yumurta geliştirildikten sonra rahim içi sperm aşılama (intrauterin inseminasyon) yapılabilir ya da cinsel ilişki önerilebilir.

İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (RAHİM İÇİ SPERM AŞILAMA): Yumurtlamanın gerçekleştiğinden emin olunduğunda hastaya randevu verilerek belli bir saatte polikliniğe gelmesi istenir. İşlem öğleden sonra yapılacaksa bile spermlerin hazırlanması için çiftin her ikisinin de sabah 8:30 da poliklinikte olması gerekir. Erkek semeni verdikten sonra semen bir seri işlemden geçirilerek aşılamaya hazır hale getirilir. İşleme hazır olan semen çifte teslim edilir ve hemen aşılama doktor tarafından ince bir kanül yardımıyla gerçekleştirilir. İşlem ağrısızdır ve 15 dakika istirahatin ardından kadın günlük işlerine dönebilir. Adet dönemi gecikirse gebelik testi için polikliniğimize başvurulması gerekir.

OPERASYON: Ayaktan yapılan testler sonucunda doktor düzeltilebilir bir sorun (Endometriyal polip, Myoma uteri, intrauterin sineşi, over kisti…) olduğuna karar verirse operasyon önerir. Operasyon için bir seri tetkik ile hazırlık yapılarak hastaya randevu verilir ve randevu gününde yatış yapılan hastanın operasyonu bir gün sonra yapılır. Operasyonun ciddiyetine bağlı olarak aynı gün, bir gün sonra ya da daha sonra taburculuk yapılarak poliklinik kontrolü önerilir. Yapılan tetkiklerde bir sorun saptanmasa bile eğer kadının yaşı ileriyse yumurta uyarımı tedavisine geçilmeden önce vakit kazanmak amaçlı tanısal laparoskopi (kapalı karın ameliyatı) önerilebilir. Bu da normal operasyon prosedürü ile gerçekleştirilir.

ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ:

Erkek kaynaklı infertilite nedenlerinin araştırıldığı polikliniktir. Poliklinikte görevli üroloji uzmanı doktor tarafından muayene olan erkek hastalardan gerekli görülürse semen analizi, kan testleri, ultrason ya da daha ileri tetkikler istenebilir. Çiftler gerekli görülürse doktor tarafından tüp bebek tedavisine yönlendirilebilir.
İnfertilite dışında ürolojik sorunlarla hastalar üroloji polikliniğine doğrudan başvuramamaktadır. Polikliniğimiz hastane içinde gerekli olan durumlarda hastaları değerlendirmektedir.

IVF (TÜP BEBEK) POLİKLİNİĞİ:

Tüp bebek polikliniğine doğrudan başvurulamaz. İnfertilite polikliniğinde muayene sonrası gerekli görülüren ya da ileri yaşta çiftler belli şartlar altında veya diğer merkezlerden tüp bebek tedavisi ihtiyacı olduğu belirlenen çiftler doğrudan tüp bebek polikliniğine yönlendirilir. Çiftlerin eksik ya da zamanı geçmiş tetkikleri varsa yenilenir ve sosyal güvencesinden faydalanmak isteyen çiftlere rapor çıkarılarak ilaçları alması sağlanır. İlaçlarla yumurta uyarımına benzer şekilde ancak daha yakın takiple uyarımı takiben yumurta toplama işlemi için kadına yatış verilir. Erkek de sperm operasyon ile alınacaksa kadınınkine benzer şekilde hazırlanır ya da operasyon olmayacaksa bilinen yöntemle semen verir. İşlem günü kadın aç olmalıdır. Operasyon koşullarında genel anestezi altında yumurta toplama işlemi yapılır ve uygunsa o gün değilse ertesi gün taburcu edilir. Daha sonra laboratuarda yapay döllenme işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra çiftler çağırılarak embriyo transferi yapılır. Sonrasında verilen ilaçlar kullanılmalı ve kan testi için kadın kontrole gelmelidir.
Tüm infertilite ve tüp bebek tedavileri için kullanılan ilaçları sosyal güvencesinden faydalanarak almak isteyen hastalar resmi nikahlı olmalıdır. Tüp bebek tedavisi için bazı özel durumlar hariç en az 3 yıldır resmi nikahlı olmak gereklidir. Sosyal güvence için kurumun istediği şartlar sağlanmalıdır. Kadının yaşının resmi olarak 23 den büyük 39 dan küçük olması gereklidir.
Her türlü detaylı bilgiyi poliklinik telefonlarını arayarak sekreterlerden veya sekreterlerin yönlendirmesi ile de tıbbi bilgileri doktorlardan alabilirsiniz.