Küçük Müdahale Servisi

Reprodüktif Endokrinoloji ve Jinekoloji – Onkoloji hastalarının küçük cerrahi müdahalelerinin, biyopsilerinin ve küretaj işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılan müdahaleler sonrası hastalar günübirlik yatış prosedürü içinde birkaç saat gözlendikten sonra taburcu edilir. 2009 yılı toplam müdahale sayısı yaklaşık 2600’dür.

Günübirlik yatış prosedürü içinde uyguladığımız diğer bir tanısal ünitemiz Ofis Histeroskopi’dir. Bu yöntem ile hastaların kesin tanı alması kolaylaşmış olup, hasta için en ekonomik düzeyde en iyi şartlar sağlanmıştır. Ayrıca 2008 ve 2009 yılı ele alındığında; 2008 yılı 3161, 2009 yılı ise 3284 olmak üzere toplamda 6445 ofis histeroskopi yapılmıştır.