Diğer Bağlantılar

Menopoz Dönemi Hakkında

Menopoz Polikliniği

Menopoz Polikliniği 1991 yılından beri 19 yıldır kesintisiz hizmet veren bir polikliniktir. 2006 yılında daha geniş bir mekana taşınarak hizmet kapasitesi arttırılmıştır. D blok zemin katta yer alan menopoz polikliniğimizde 3 adet muayene odası, 1 ultrason odası, 1 diyetisyen odası, 1 psikolog odası, 1 fizyoterapist ve fizik tedavi uzmanı odası olmak üzere toplam 7 odada randevu verilmeksizin başvuran her hastayı aynı gün kabul edebilecek hizmet kapasitemiz mevcuttur.

Perimenopoz ve menopoz dönemi ile uyumlu şikayeti olan 40 yaş üstü tüm hastalar polikliniğimize başvurabilmektedir. Hastanın başvuru anında muayenesi yapılmakta, CVS tetkik alınmakta, transvajinal U/S değerlendirmesi yapılmaktadır. Hemogram, biyokimya, hormon gibi kan tetkikleri alınarak sonuçları aynı gün değerlendirilmektedir.

KMD, MMG, meme USG, meme muayenesi, CVS sonuçları gibi diğer tetkikleri 2-3 gün içerisinde tamamlanarak 2 kadın doğum uzmanı ve 2 asistan doktor eşliğinde tedavi planlanmakta, heyet raporu gereken ilaçlar için Sağlık Kurulu’ndan aynı gün rapor çıkarılmaktadır.

Menopoz polikliniği içinde sürekli hizmet veren 1 psikolog, 1 diyetisyen tüm hastaları değerlendirmekte, psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmekte, hastaların diyetleri düzenlenmekte, menopoz dönemi beslenmesi konusunda hastalar bilgilendirilmektedir.

Menopoz dönemi hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik her türlü tetkik ve tedavi deneyimli bir ekiple yürütülmektedir.

2008 yılından itibaren menopoz grubu hastaların osteoporoza bağlı şikayetlerini hastanemiz bünyesinde çözmek amacı ile menopoz polikliniği içinde 1 fizik tedavi uzmanı, 1 fizyoterapist menopoz polikliniği hastalarına hizmet vermeye başlamıştır.
Ayrıca menopoz grubu hastalarımız hastanemiz bünyesindeki Dahiliye, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Medikal Onkoloji, Dermatoloji, Göz Hastalıkları, Üroloji polikliniklerinden de konsültasyon hizmeti alabildiğinden multidisipliner bir hastanede yapılabilecek tüm tetkik ve tedaviler özel dal hastanesi olan hastanemizde de deneyimli ve uzman bir ekip tarafından kısa sürede hasta memnuniyeti odaklı olarak başarı ile sunulmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI
Menopoz en az 6 ay adet görülmediği dönemdir. Perimenopoz denilen menopoz öncesi dönemde ise ateş basmaları terlemeler ve adet düzensizlikleri görülmeye başlar ve bu dönem 1-5 yıl arasında sürebilir, hastaların ideal olarak perimenopoz döneminde başvurmaları önerilir.
Randevulu çalışma sistemi olan ünitemizde şahsen başvurarak veya telefon ile randevu almak mümkündür. (Tel No: 306 59 76) Randevu alan hastaların aç karına ve mesaneleri dolu olarak resmi evrakları, kimlikleri ve TC kimlik numaraları ile başvurmaları gereklidir.
Sosyal güvencesi Bağ Kur, Emekli sandığı ve SSK emeklisi olan hastalar doğrudan karneleri ile çalışan SSK personeli sağlık karnesi ve vizite kâğıdı ile çalışan emekli sandığı personeli kadın hastalıkları ve doğum ünitelerine sevk edilmiş sevk kâğıtları ve sağlık karneleri ile hizmet alırlar. Ayrıca ücretli hastalar, hizmetten yararlanabilirler. Özel Banka personelleri ve özel sağlık sigortalılar ücretlerini faturalandırıp kurumdan karşılamak yoluyla hizmet alırlar.
Hasta, randevu kartındaki saat ve günde poliklinikte olmalıdır, randevu ertelemelerinde telefon ile bilgilendirme önemlidir.

RANDEVU
Randevulu çalışma sistemi olan ünitemizde şahsen başvurarak veya telefon ile randevu almak mümkündür.
(Tel No: 306 59 76)
Not: Randevu alan hastaların aç karına resmi evrakları, kimlikleri ve TC kimlik numaraları ile başvurmaları gereklidir.

ÇALIŞMA SAATLERİ
Sabah 08.00-1700 saatleridir. Kan alma saatleri 08.00-11.00 arasıdır. Ultrasonografi ve genital bölge biyopsi ve müdahaleleri 08.00-12.00 arasında yapılır. Ofis histeroskopi saatleri 14.30-15.30 arasıdır.

HASTALARIN MENOPOZ ÜNİTESİNDE YAPACAKLARI İŞLEMLER
 • - Resmi evrak: Bütün hastalar ilk olarak kayıt işlemi yaptırırlar. Menopoz ünitesinin içerisinde resmi evrak bulunmaktadır.
 • - Kayıt protokol: Aynı koridordaki danışma deskinden kayıt protokolü alarak, muayene olacakları oda numarasının fişini alarak doktor görüşme odalarına giderler.
 • - Görüşme odaları: Hastalar ellerindeki numara fişlerine göre düzenli olarak alınır. Hasta doktor görüşmesi yapılarak gerekli tetkikler istenir, sonuçlar değerlendirilir.
 • - Kan ünitesi: İstemleri tamamlanan hasta istem kâğıtları ile resmi evrak ünitesinden barkotlarını aldıktan sonra kan alma ünitesine başvurur.
 • - Muayene odası: Muayene sırasında pelvik ultrasonografi, smear testi, gerekirse endometrial biyopsi ve salin sonohisterografi yapılır. Hastalar sonuçlarını çıktığı gün danışma deskinden alarak randevulu olarak hekime gösterirler.
 • - Görüntüleme ünitesi: Kemik mineral dansitometre ve mamografi ile meme ultrasonografisi bölümleri ana binadaki zemin katta bulunmaktadır.
 • - Kontrol randevuları ve sonuçların alınması: Alınan tüm testler tamamlandıktan sonra hepsi aynı güne denk gelecek şekilde hastaya randevu verilir ve hastaların sonuçları dosyalanarak gelecekleri güne kadar saklanır.

İLK KEZ GELEN HASTADA YAPILACAK TETKİKLER
 • *Kan şekeri, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, lipid profili gibi biyokimya testleri
 • *İdrarda ve kanda kemik yıkım belirteçleri
 • *Tam kan sayımı ve sedimantasyon
 • *Muayene ve pelvik ultrasonografi, pap smear testi
 • *Bilateral mamografi, meme ultrasonografisi
 • *Kemik Mineral Dansitometresi
 • *Meme muayenesi
 • *Psikolog görüşmesi
 • *Diyetisyen bilgilendirmesi ve sağlıklı beslenme önerileri yapılmaktadır.
Yıllık kontroller ve ara kontrollerin randevusu hastadan hastaya değişebilmekte alınan ilaç ve sonuçlara göre tetkikler belirlenerek uygun randevular verilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Kadın Sağlığında Menopozun Yeri Nedir? Menopoz neden önemlidir?
Bu yüzyılın başından beri kadınların ortalama yaşam süresi 62 den 80lere çıkmıştır. Menopoz genellikle 45 – 50 yaşları arasında görüldüğünden kadın yaşamının 1/3’ü hatta daha fazlası menopozdan sonraki dönemde menopozun getirdiği sorunlarla geçmektir. Menopozdaki kadınlar toplumun %20 sini oluşturur. Kadınların bu yıllarda daha sağlıklı bir yaşam sürebilmesi, yaşam kalitesi ve süresini arttırmaları için menopozal dönem bilinmeli ve eksik olan hormonları yerine koyarak tedavi ve tedbirler alınmalıdır.

Yaşlanma kaçınılmazdır, ancak sağlıklı yaşam şekli, düzenli ilaç kullanımı ve hastalıklardan korunma ile bu değişikliklerin hızı azaltılabilir ve önlenebilir. Çağımızda tedavinin en başarılısı koruyucu hekimliktir. Bu nedenle menopozun erken belirtileri olan, ateş basmaları ve terleme gibi belirtilerini tedavi etmenin yanı sıra, adet düzensizlikleri, çok adet görme veya gecikmelerini, uykusuzluk, sinirlilik ve konsantrasyon bozukluklarını gidermek ve geç dönemdeki osteoporoz ve kalp hastalıkları riskinden de korunmak, kırık riskinden ve kemik ağrılarından etkilenmeyi azaltmak hedeflenmektedir.
Son yıllarda klimakterium ve menopoza artan ilginin başlıca nedeni ortalama yaşam süresindeki ve hayat standardındaki artıştır.

Menopoz yaşının etkilendiği faktörler;
Genetik, etnik farklılıklar; menopoz yaşı ailevi menopoz yaşıyla benzeşir.
Çevresel faktörler; Irk ve iklim koşullarına bağımlıdır; az gelişmiş bölgelerde menopoz yaşı daha erkendir.
Sigara içimi, erken menopoza girmeye neden olur, içilen sigara miktarı ve dozu ile ilişkilidir.
İlk adet yaşı, doğum sayısı, doğum kontrol hapı kullanımı ve boy uzunluğu ile menopoz yaşının ilgisi yoktur, erken adet görmek erken menopoza girileceğini göstermez.
Çeşitli hastalıklar nedeni ile yumurtalıkların cerrahi olarak çıkarılması sonucunda da menopoz başlar. Ameliyatla yalnızca rahmin alındığı durumlarda adet kanamaları sona erer. Ancak bu erken menopoza yol açmaz. Cerrahi operasyonda yumurtalıklardan biri veya ikisi bırakıldığında bu kadınların çoğu menopoza beklenen yaşta girerler.

Menopozda beklenen gelişmeler ve değişiklikler nelerdir(belirtiler)?
Menopoz yaşlanmanın doğal bir parçasıdır. Bu değişiklikler zamanla ve yavaş olarak meydana gelir. Pek çok kadında östrojendeki azalmaya bağlı şikâyetler tedavi ile giderilebilir.
Sıcak basması menopozun en sık görülen şikâyetidir. Vücudun üst kısmından başa doğru yayılan ani ısı artışı hissidir. Ciltte kızarma veya terleme olabilir. Geceleri uykudan uyandırabilir. Bazı kadınlarda bu sıcak basmaları birkaç ay bazılarında ise birkaç yıl sürerken bazılarında ise hiç olmaz. Bazı kadınlarda günde 2-3 kez tekrarlayıp hafif seyrederken bazılarında ise günde 1-20 kez olur.
Vajinada kuruluk ve cinsel ilişkide ağrı, cinsel isteksizlik, sık idrara çıkma, idrar kaçırma ve idrar yaparken yanma gibi yakınmalar görülebilir.
Psikolojik belirtiler: Bazı hanımlar kendilerini sinirli, hassas, çok yorgun veya hafif deprese hissedebilir. Bu duygular hormonlardaki değişikliklere bağlantılıdır.
Ciltte incelme ve kuruluk kadınların büyük bölümünde görülen ve her kadın için oldukça önemli olan bir sorundur.
Kemik yapısındaki kayıp ve erime yaşlanmanın normal bir sürecidir. Ancak menopoz döneminden sonra kemik yıkımı artar yapımı giderek azalır. Kemiklerdeki bu erime osteoporoz olarak adlandırılır ve yaşlı kadınlardaki kemik kırılma riskini arttırır. Menopozdan sonra görülen kırıklar en çok bel omurları, uyluk, kalça ve ön kolda görülür. Bu da çok önemli bir sağlık problemidir. Bu kırıklar hastayı ileriki yaşlarda sakat bırakır, toplumda bakılmaya muhtaç bir kadın popülasyonu yaratır. Kemik erimesine bağlı kırık olmasa bile çeşitli deformasyonlar ve boy kısalmaları ortaya çıkar.
Bu belirtilerden herhangi birini içeriyorsanız osteoporoza adaysınız
 • *Erken menopoz veya geç adet görmeye başlamak
 • *Ailede kırık veya osteoporoz öyküsü
 • *Steroid türü ilaç kullanımı
 • *Hareket eksikliği, immobilizasyona yol açan hastalıklar
 • *Düşük vücut ağırlığı
 • *Sigara, çay, kahve tiryakiliği,
 • *Aşırı alkol alımı, diyetle düşük kalsiyum alanlar,
 • *Guatr hastaları, böbrek hastaları, böbrek yetmezlikleri ve cushing hastalığı olanlar,
 • *Güneşten yoksun olan insanlar
 • *Son yıllarda boylarında en az 3 cm kısalmış olan kadınlar
Kalp hastalıkları; Menopozdan önce kadınlardaki östrojen hormonu kalp krizine karşı kadınların doğal olarak korunmalarını sağlamaktadır. Menopoz öncesi kadınlarda kalp hastalığı, kalp krizi, hipertansiyon gibi hastalıkların görülme oranı erkeklerden 3 kat daha azdır. Menopozdan sonra ise hormon üretimi azaldığından kalp hastalıklarına karşı olan bu doğal koruma kaybolur. Menopozdan sonra hormon eksikliğine bağlı kan yağlarında meydana gelen olumsuz değişiklikler kalp hastalıklarına sebep olmaktadır. Menopoz öncesi kalp hastalıkları erkeklerde kadınlara göre 5 kat fazla iken, menopoz sonrası bu oran sadece 2 katı olacak şekilde azalır.

Menopoz öncesi ve sonrası dönemde kişiler tarafından bilinmesi gerekenler ve alınması gereken önlemler nelerdir?
Kadın sağlığında amaç tüm kadınların hayatlarının her döneminde düzenli sağlık kontrolünden geçip hastalanmadan hastalıklara karşı tedbir almaktır. Sağlıklı ve üretken olmak için vücudu, mental fonksiyonları ve ruhsal durumu iyi gelişmiş sağlıklı bireyler olmak gereklidir.
Sağlık için en iyi tedbir düzenli kontrollerden geçmektir.

Sağlık kuruluşuna hangi durumlarda başvurulur?
Menopoz sonrası kanamalar ve karındaki kitleler
Kadın genital kanserlerinin büyük çoğunluğu 40 yaşından sonra görülür. Tüm kadın hayatı boyunca cinsel ilişki sonrası kanama, menopoza yakın dönemlerde adetlerin sık ve bol miktarda düzensiz olması muayeneyi gerektirir ve gerekirse rahimden biyopsi alınır. Menopozdan sonra en az 6 ay (6 ay-1 yıl)geçtiyse vajinal yoldan olan bütün lekelenme ve kanamalar tetkik gerektirir. Bu kanamalar vajinal kuruluk, incelme ve iltihaplar nedenli olabileceği gibi %5 kadarında kanser kitlesi olabilir.

CVS alınması
Her kadının evlendikten sonra veya evli olmasa bile 18 yaşından sonra servikovajinal smear denilen rahim ağzı kanser tarama testini yaptırması gerekir. Bu test 2-3 yılda bir herhangi bir şikâyet olmasa bile tekrarlanmalıdır. Daha önce rahim ağzı ile ilgili problem yaşayanlar, viral hastalık geçirenler, rahim ağzı yarası olanlar doktorlarının önerisi ile CVS sıklığını belirler.

Mamografi
Kadınlarda yapılması gereken diğer bir rutin test mamografidir. Her kadının 30 yaşından itibaren düzenli olarak kendi meme muayenesini yapması öğretilmeli ve 40 yaşından sonra 2-3 yılda bir MMG yaptırması sağlanmalıdır. Riskli gruplara ve hormon tedavisi alanlara yılda bir MMG önerilir. Meme muayenesi ayda bir kez vücut sabunlu veya şampuanlı iken ellerin meme üzerinde rahat kayacağı şekilde yapılmalı, ele gelen şüpheli kitle, meme başı çekilmeleri veya deformasyonları, meme başı kanlı akıntılarında doktora başvurulmalıdır.

Kemik yoğunluğu ölçümü
İyi bir kemik yapısına bağlı olmak iyi bir genetik yapının yanı sıra, yaşam kalitesine ve alınan tedbirlere de bağlıdır. Kemik yapımı çocukluktan itibaren başlar ve en maksimum seviyesine 30-35 yaşında ulaşır Çocukluk ve ergenlik döneminde iyi kemik yapımı için bol kalsiyum içeren gıdalar alınmalı süt ürünleri tüketimi teşvik edilmelidir. Güneşlenme ve spor yapmak, en az kalsiyum almak kadar faydalıdır. Menopoz dönemindeki hastalar için dirseklerden aşağı kollar, dizlerden aşağısı, eller ve yüz açıkta olmak kaydıyla günlük olarak 20 dakika direkt gün ışığına maruz kalmak ciltteki D vitamininin yapımını uyaracağı için güneşten faydalanmak için yeterlidir. Kemik yapımı 35 yaşından sonra duraklar 40 yaş civarında yılda %1-3 oranında değişen iniş süreci başlar. Menopoz döneminde yapılan kemik yoğunluğu ölçümleri kemiklerin şimdiye kadar oluşturduğu kemik mineral oranını gösterir. Erken menopoz dönemindeki kayıp daha hızlıdır Başvuruların özellikle menopoza girer girmez yapılması bu kayıp riskini azaltmaktadır. Düzenli egzersiz ve güneşlenmek kilo alımını dengeleyici ve osteoporozdan koruyucudur. Bu nedenle düzenli spor tüm hastalara tavsiye edilir. En azından haftada 3 gün birer saatlik tempolu yürüyüş en ideal sporlardan biridir.

TEDAVİ
Menopozdaki hastaya tetkikleri yapılmadan ilaç önerilmez. Her hastanın sonuçları bulguları farklı ilaçlar gerektirir. Bu nedenle tedavi ve yaklaşımlar bireysel temelde değerlendirilir. Tedavi yaşa, hastanın ek sistemik bulgularına, rahim ameliyatı olup olmadığına, myom veya kistlerinin varlığına göre değişir. Hormon almaya uygun olan hastalar için ağızdan alınabilecek ilaçların yanı sıra, bant, jel, burun spreyi tarzında değişik yollardan verilen ilaçlarda mevcuttur. Tedavi hiçbir zaman standart değildir hastanın takibindeki bulgulara göre değiştirilebilir.

Tedaviden hedeflenen
Kısa dönemde genel kontrollerden geçerek şikâyetleri rahatlatıcı, uzun vadede koruyucu bir sağlık hizmeti sağlamak ve güçlendirmek adına bir şans olarak algılanmalıdır.

HORMON TEDAVİSİNİN YARAR VE ZARARLARI
Yararları:
 • *Ateş basmaları, terleme, uyku problemi, sinirlilik ve yoğunlaşma bozukluklarını düzeltir
 • *İdrar kaçırma ve idrara sık çıkmayı azaltır
 • *Erken bunamayı önler ve hafızayı güçlendirir
 • *Postür bozukluklarını ve ciltteki kırışmayı engeller
 • *Kolon kanserinden koruyucudur
 • *Uzun vadede osteoporozdan koruyucudur
Riskleri:
* Risk faktörü yüksek olan ve kontrolsüz hormon kullanımı olan hastalarda endometrium kanserleri görülme oranı artış gösterebilir, bu risk uygun hastaya uygun dozda ve sürede tedavi verilmesi ile önlenir. Hiçbir zaman hormon tedavisi kanser olmayacak hastada kanseri başlatmaz.
* Meme kanseri görülme oranında az bir artış gözlenir. Özellikle 5 yıl ve daha üzeri kullanımlarda normal popülasyona göre risk %0.8 gibi düşük bir oranda artar. Risk hasta bazında değerlendirilir. Anne ve kardeşinde meme Ca olanlarda kaçınılır ancak duruma göre kullanılabilen ilaçlarda mevcuttur. Unutulmaması gereken şey yapılan çalışmalarda tedavi altında saptanın kanserlerin daha iyi seyrettiği ve daha erken yakalandığıdır.
*Ciddi varisi olanlar, bilinen kanseri olanlar, şeker ve tansiyon hastaları ayrıca değerlendirilerek karar verilir.

TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAYALIM NE ZAMANA KADAR DEVAM EDELİM?
*Tedaviye mümkün olduğunca erken başlanır, ateş basmaları döneminde hastaları rahatlatıcı ve yaşam kalitesini artırıcıdır.
*Tedavi kişiden kişiye değişir
*Ortalama tedavi süresi 5-7 yıldır(hastaya ve ihtiyaca göre değişir)10 yıla kadar uzatılabildiği gibi, 1 yıl süreyle sadece terleme gibi şikâyetleri gidermek için kullanılabilir.
*Geç post menopozal dönemde başvuranlarda hormon dışı alternatifler tercih edilebilir, kemik erimesi varsa tedavi yönlendirilir.
*Mümkün olan en az dozda hormon ve ilaç kullanımı temel prensiptir.

HASTALARA ÖNERİLERİMİZ

ALTERNATİF TEDAVİLER VE SAĞLIKLI YAŞAM ÖNERİLERİ
Tedavi alternatifleri olarak hormon olmayan ilaçlar, doğal ilaçlar ve bitki kökenli ilaçlar mevcuttur. Özellikle ateş basmaları için önerilen soya kökenli vücutta östrojen etkisi yapan ajanlar mevcuttur. Ateş basmaları ve sıkıntılar için sakinleştiriciler ve akupunktur, derin düşünme, yoga gibi alternatif metotlar yaygınlaşmaktadır. Ancak uzun vadeli etkileri ve faydaları hormon tedavisi kadar iyi araştırılmamıştır.

BESLENME ve KİLO ALIMI
Yaş ilerledikçe metabolik faaliyetlerde yavaşlama olmasından dolayı beslenme giderek önem kazanır. Menopozda vücuttan kalsiyum atılımı hızlanır, kemik kütlesinde kayıp olur, bunun sonucunda kemikler zayıflar ve kırılma riski artar. Kolesterol dengesi kötüleşir, total kolesterol ve trigliseridlerde artış olur. Çabuk kilo alınır ve vücut yağ dağılımı basen ve kalçada yoğunlaşır. Bu durum beslenme tipinin değişmesini gerektirir. Kilo almamaya özen gösterilmeli, katı yağlar, nişasta içeren gıdalar ve kızartmalar diyetten çıkarılmalıdır.
 • *Süt ve yoğurt tüketimi az yağlı olarak seçilmelidir
 • *Kolesterol düşürücü posalı gıdalara yönelinmelidir (baklagiller, kepekli ekmek)
 • *günde 3 porsiyon meyve ve 5 çeşit sebze yenmelidir
 • *Besinler az az sık sık yenmelidir
 • *Az tuzlu gıdalar tercih edilmelidir
 • *tavuk ve balık tercih edilmelidir
 • *Yemekler daha çok fırında, ızgarada veya az suda haşlanarak pişirilmelidir
 • *Kolesterolden zengin sakatatlar, pastırma, mayonez, şekerli tatlılar, krema yenmemelidir
 • *Su tüketimi artırılmalıdır en az 1,5 lt su içilmelidir
 • *öğün sayısı sık ve az miktarda olmalıdır
 • *Kalsiyum alımı 1000mg/gün dür. Kalsiyum öğünlerle beraber alınmalıdır. D vitamini ihtiyacından dolayı 400-800 ü Dvit kalsiyum ile alınır.

SİGARA
 • *Osteoporozu artırıcı bir faktördür
 • *Çay kahve ile birlikte sigara mutlaka bırakılmalıdır