Neonatoloji Ünitesi

Hastanemizde Türkiye’nin en büyük Neonatoloji Ünitesi mevcuttur. Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerimizin yeniden yapılandırma faaliyetleri konusunda; 2003 yılından itibaren son derece kapsamlı ve titiz proje çalışmaları yürütülmüş olup Neonatoloji Yoğun Bakım ünitelerimiz bu gün itibari ile dünyanın sayılı ve saygın Neonatoloji Üniteleri arasındaki yerini almıştır.

2003 yılında hastanemizin yenidoğan bölümü 50 yatak kapasitesi ile ancak ikinci basamak düzeyinde hizmet verir durumda iken, 2004 yılında 72 yatak kapasitesine çıkartılmıştır. Ancak mevcut bölümün her geçen gün artan hasta talebini karşılamakta zorlanması, yatak kapasitesinin yetersizliği ve teknik alt yapının günümüz çağdaş neonatoloji hizmet anlayışı ile örtüşmemesi nedeni ile 2005 yılında yeniden yapılandırılması planlanmıştır. Hastanemizin B blok birinci katında bulunan, eski yemekhane ve kafeterya bölümü olarak kullanılan 800 m2’lik alanın tümü yenidoğan yoğun bakım üniteleri olarak yeniden yapılmıştır.
2006 yılının başında inşaat çalışması bitirilerek, yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerimiz 122 yatak kapasitesine çıkarılmış ve bölüm, günümüzün modern neonatoloji konseptine uygun bir yapıya kavuşturulmuştur. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Perinatoloji bölümü ile aynı katta konuşlandırılarak iki bölüm arasında doğrudan geçiş imkanı yaratılmış ve hastanemizin birinci katı perinatoloji-yenidoğan kompleksi olarak düzenlenmiştir. Böylece gerek normal doğum, gerekse yüksek riskli gebeliklerden doğacak yenidoğanlara neonatoloji ekibinin anında müdahale etmesi ve Neonatoloji Ünitesine hızlı transferleri sağlanmış oldu.

2008 yılında altıncı ve yedinci katlarda bulunan yenidoğan bölümlerinin yeniden yapılandırılması tamamlanarak bölümler 2009 yılında faaliyete geçirilmiş ve yatak kapasitesi 130’a çıkarılmıştır.
2009 yılı sonunda neonatoloji yoğun bakım ünitelerimiz bugün itibari ile; B blok, birinci katta 100 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım, B blok, yedinci katta 30 yataklı ikinci basamak yoğun bakım ve B blok beşinci katta 20 yataklı birinci basamak yoğun bakım ve anne ile bakım bölümlerinden oluşan dev bir ünite haline getirilmiştir.

100 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım bölümümüzde; ayrı bir izolasyon bölümü mevcuttur. Yoğun bakım ünitelerinden oluşan bu kompleks yapı gerektiğinde ayrı izolasyon odaları halinde çalışma özelliğine sahip olacak şekilde yapılandırılmıştır.

Böylece bugün itibari ile Neonatoloji Ünitelerimiz; 150 yatak kapasitesi, modern alt yapısı, tıbbi - teknik donanımı ve eğitimli personeli ile ülkemizin en büyük ve çağdaş Neonatoloji Ünitesi olarak 1 klinik şefi, 3 neonatoloji uzmanı, 21 neonatoloji yan dal ihtisası yapan pediatri uzmanı ve 2 pediatri uzmanı ile dünyanın sayılı ve saygın merkezleri arasındaki yerini almıştır. Ünitemizde yılda ortalama 4500 yenidoğanın yatarak takip ve tedavisi yanısıra 12 bin poliklinik muayenesi yapılmaktadır.

Neonatoloji yoğun bakım bölümümüzün bünyesinde pediatrik kardiyoloji uzmanının yetki ve sorumluluğunda olan Fetal Pediatrik Kardiyoloji Bölümü bulunmakta ve özellikle prematür bebeklerin kardiyolojik problemleri konusunda erken tanı ve tedavi imkanı sunulmaktadır.

2003 yılında hastanemizde doğan bebeklerin taburculuk sonrası takiplerinin yapılması amacıyla “Hastanemizde Doğan Bebekler Takip Polikliniği” açılmıştır. 2009 yılında poliklinik kapsamlı olarak yeniden düzenlenerek fiziksel mekanı genişletilmiştir. Poliklinik bünyesinde Gelişimsel Pediatri Polikliniği ve Prematüre Takip Polikliniği hizmete açılmıştır. İşitme tarama ünitesi ve göz polikliniği de bölüm içinde yerini almıştır. Emzirme odası, alt değiştirme odası, eğitim odaları yeniden düzenlenmiş olup bebeklerin ve annelerinin huzurlu, izole bir ortamda hizmet almaları sağlanmıştır.

Yenidoğan ve özellikle prematür bebeklerin en önemli sağlık sorunu olan işitme bozuklukları ve yenidoğan prematür retinopatisinin erken tanı ve tedavilerinin hızla başlanması ileride görülebilecek ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmede büyük bir önem arzetmektedir. Bu nedenle bölümde tüm yenidoğanlara yönelik olarak İşitme Tarama Ünitesi kurulmuş olup konusunda uzman odyometristler tarafından testler yapılmaktadır. Bu bölüm post partum servisimizdeki birim ile koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Prematüre retinopatisi ve lazer ile ROB tedavileri Neonatoloji ünitesi bünyesinde yapılmakta olup tedaviler, bu alanda özel eğitim almış Göz Uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Göz doktorlarımız hastanemizdeki yenidoğanların yanı sıra diğer merkezlerden gönderilen yenidoğan bebeklere de hizmetini aksaksız olarak devam ettirmektedir.

Pediatrik Cerrahi uzmanları yenidoğan bünyesinde çalışmakta olup tüm pediatrik cerrahi işlemler (atrezi, herni, perforasyon operasyonları gibi) başarı ile gerçekleştirilmektedir. Yenidoğan ünitelerinin sterilizasyon ünitesi, küvöz temizlik ve bakım alanları özel olarak ayrılmış olup tüm sterilizasyon ve dezenfeksiyon basamakları bizzat İnfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yerinde takip edilmektedir.

Ankara başta olmak üzere transport imkanları elverdiği ölçüde tüm Türkiye’den gelen hastalara hizmet verilmektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitemiz tüm dünyada kullanılan teknolojik altyapıya sahiptir ve bu konuda olan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Solunum desteğinde kullanılan mekanik ventilatörler, HFO cihazları, doğumda oksijensiz kalan hastalara uygulanan soğutma uygulaması için kullanılan cihazlar, akciğer damarlarında basınç yükselmesi görülen ciddi akciğer ve kalp hastalığı olan bebeklere nitrik oksit vermek için kullanılan cihazlar, beyin dalgalarını ölçmek için kullanılan cihazlar ünitemizde mevcuttur.
Hastalarımızın büyük bir çoğunluğunu doğum ağırlığı 1500 gramın altında olan ve erken doğmuş bebekler oluşturmakta ancak zamanında doğmuş ve yoğun bakım ihtiyacı olan bebeklerde ünitemizde izlenmektedir. Annelerin bebekleri ile beraber kalacakları ve eğitim alabilecekleri odalar mevcuttur. İzlenen hasta sayısı yıllara göre değişmekle beraber yılda ortalama 3500-5 bin arasındadır.

Ünitemizde Ankara il sağlık müdürlüğü ile birlikte hazırlanan, yenidoğan hemşirelerine yönelik sertifikalı eğitim programı uygulanmakta, diğer hastanelerde çalışan ve yenidoğan hemşireliği konusunda eğitim almak isteyen hemşirelerin eğitimine de katkıda bulunulmaktadır.

Taburcu edilen prematüre bebekler, prematüre takip polikliniğimizde büyüme ve gelişme açısından takip edilmekte, aşıları yapılmakta ve eğer problem saptanırsa tedavileri planlanmakta, gereken öneriler verilmektedir. Prematüre bebeklerde sık ve ciddi olarak solunum problemlerine yol açan RSV isimli virüse karşı koruyucu tedavi gerekli görülen prematüre bebeklerde uygulanmaktadır. Gelişimsel pediatri ünitemizde ise taburculuk sonrası takip edilen prematüre bebekler çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, çocuk nöroloğu, çocuk gelişim uzmanı, fizyoterapist ve diyetisyenden oluşan ekibimiz tarafından izlenmektedir. Hastalar taburcu olmadan önce aile eğitimleri verilmektedir.

Hastanemizin Neonatoloji ünitesi bünyesinde 2005 yılından beri yer alan TPN Ünitesi (Çözelti Hazırlama) 2008 yılı itibari ile yeniden yapılandırılarak bir eczacımızın sorumluluğunda hizmet vermeye devam etmektedir. Uluslararası standartlara uygun olarak Class 100 Clean Room TPN ünitesi olarak yeniden düzenlenmiştir. Pozitif basınçlı compaunder sistemi kurulan bölümde; el değmeden hazırlanan parenteral beslenme solüsyonları ağızdan yeteri kadar beslenemeyen prematür bebekler için hazırlanmaktadır. Ayrıca ticari olarak satışı olmayan karışım solüsyonları da compaunder sisteminde hazırlanarak yenidoğan ve prematüre bebekler için kullanılmaktadır. Bölüm 7 gün süre ile kesintisiz çalışmakta olup, hazırlanan karışımlar aynı gün içerisinde kullanılmakta ve kesinlikle ekletilmemektedir. Her gün rutin mikrobiyolojik analizleri düzenli ve periyodik partikül sayımları ile ünite infeksiyon yönünden sıkı denetim altında tutulmaktadır.

2010 yılı itibari ile yenidoğan bölümünde kullanılan ilaçların tümü de clean room da sulandırılıp, azaltılarak ve paketlenerek kullanıma hazır hale getirilecektir. Çözelti hazırlama ünitesinde sertifikalı
2 uzman biyolog görev yapmakta olup bölümün çalışması, kontrolü Neonatoloji klinik şefi, Başeczacı ve İnfeksiyon kontrol komitesi başkanı tarafından koordine edilmektedir.