Perinatoloji Kliniği

Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde 2003 yılında gerçekleştirilen, sağlık hizmeti sunumundaki büyük çaplı yeniden yapılandırma sürecine paralel olarak, artan hasta talebini karşılamak amacıyla lokal genişletmeler ve düzenlemeler yapılmışsa da 2008 yılında çok daha fazla artan hasta yoğunluğunu karşılamak üzere hastanemizin tüm birimlerinde köklü bir revizyon yapılmış ve alt yapımız bu hasta kapasitesini kaldırabilecek düzeyde arttırılmıştır. Verdiğimiz hizmetin kalitesini en üst seviyede tutabilmek amacıyla doğum ünitemiz ile birlikte Perinatoloji Yoğun Bakım Travay ünitemiz yenilenmiş ve genişletilmiştir. 2009 yılında da poliklinik ünitemiz fiziki olarak genişletilmiş, yeni renkli doppler ultrasonografi cihazlarının konumlandırıldığı üç yeni poliklinik odası oluşturulmuştur. Yapılan bu iyileştirme çalışmaları sonucunda, 2003 yılında 31 bin olan toplam yatan hasta sayımız 2009 yılı verilerine göre 39 bin’e, 2003 yılında 48 bin olan gebe takip polikliniklerinde izlenen gebe sayımız, 2009 yılında 97 bin seviyelerine çıkmıştır.

Perinatoloji Yoğun Bakım Travay
1. ve 2. basamak yoğun bakım anlayışıyla donanımı gerçekleştirilen ve 20 yatak kapasitesine çıkarılan bu bölüme referans hastanesi olduğumuz için Türkiye’nin her yerinden hasta gönderilmektedir. Gebeliğinde risk faktörü saptanan hastaların bu bölümde muayeneleri, detaylı ultrasonogrofik incelemeleri yapılıp, laboratuar tetkikleri değerlendirilir. Bu ünitemizde ayrıca bir invaziv girişim odası, bir ultrasonografi odası ve genel anestezi verilebilen tam donanımlı bir müdahale odası mevcuttur. ilk değerlendirmeden sonra hastanın durumuna göre serviste takip veya doğum kararı alınabilir.

Yakın izlem gerektiren bir grup hastada ise doğuma kadar yoğun bakım ünitesi içinde maternal-fetal sürekli monitorizasyon yapılır.

Perinatoloji Gebe Takip Servisi
Henüz doğum kararı alınmamış fakat yatarak takibi uygun görülen ve tüm invaziv girişimlerin yapılacağı hastaların izlendiği servisimizdir. Bu bölümde yatan hastalarımız günlük vital bulgu, kardiotokografi ve ultrasonografi takibinde tutulurlar. Yatarak takip edilen hastaların laboratuar tetkikieri sık ve hızlı bir şekilde çalışılabilmektedir. Durumu stabilleşen hastalar ayaktan takip olmak üzere polikliniğimize yönlendirilirken, bazı hastalarımız doğuma kadar yatarak takip edilirler. Polikliniğimizde yapılan tüm invaziv girişimler yanı sıra gerektiğinde fetal kateterizasyon, intrauterin transfüzyon ve fetoskopi servisimizde yapılmaktadır. Servisimizde rutin olarak uzman diyetisyen ve psikologlarımız da hastalarımızı değerlendirmektedir.

Erken Gebelik Servisi
Gebeliğin ilk yirmi haftasında takip gerektiren hastalarımızın yattığı servisimizdir. Bu serviste, müdahale gerektiren hastaların gözlem ve takipleri yapılır.

Postoperatif ve Postpartum Takip Servisi:
Normal ve sezaryen ile doğum yapan hastalarımızın takip edildiği bölümümüzdür. Bu bölümümüzde anne ve bebek bakımının yanısıra, anne sütü ve emzirme eğitimi, bebeklerin doğum sonrası ilk rutin muayeneleri, işitme tarama testleri, aile planlaması ile ilgili bilgilendirmeler yapılır. Durumu stabil olan hastalar önerilerle polikliniğimize kontrole gelmek üzere taburcu edilirler.

Perinatoloji Polikliniği
Polikliniğimizde gebeliğe eklenen hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, kan uyuşmazlığı gibi hastalığı olan, çoğul gebelik gibi risk faktörü taşıyan gebelerin ayaktan takipleri yürütülmektedir.

Polikliniğimiz genel riskli gebelikler yanında çoğul gebelikler, gebelik + endokrinolojik hastalıklar, gebelik ve hipertansiyon olmak üzere üç spesifik poliklinik birimi oluşturularak hastaların tek elden ve daha düzenli takipleri sağlanmıştır. Hastalar bu birime doğrudan başvurabilir, dış merkezlerden refere edilebilir veya antenatal poliklinik takibi sırasında sorun tespit edildiği durumlarda yönlendirilebilir.

Polikliniğimizde üç adet renkli doppler ultrasonografi cihazımız mevcuttur. Hastaların rutin ultrasonografik incelemelerine ek olarak, renkli doppler sonografi ve anomali taramaları yapılmaktadır.

Hastanemizde takip ve tedavisi yapılan gebe hastalarımızın %55’ini yüksek riskli gebe hasta grubu oluşturmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi merkezimizde de bu gebe grubunun tetkik, tedavi ve bakım süreçleri ayrı bir konsept olarak ele alınmaktadır.

Polikliniğimizde endikasyonu olan hastalara amniosentez, koryon villus örneklemesi (CVS), kordosentez, fetal redüksiyon gibi invaziv girişimler uygulanmaktadır. 2003 yılında poliklinikte yapılan prenetal tanı amaçlı amniyosentez sayısı 990 iken, 2009 yılında 1600’e çıkmıştır. 2009 yılında perinatoloji servisinde yapılan total invaziv işlem sayısı 430’dur.

Antenatal Polikliniği içerisinde 2 oda ile hizmet veren Yüksek riskli gebelikler polikliniği mevcut hasta yükünü karşılamakta son derece yetersiz kalmaktaydı. Bu nedenle 2009 yılı itibari ile Mikrobiyoloji ve Hematoloji laboratuarlarımız geçici olarak farklı bir alana taşınarak mevcut bölüm Antenatal Polikliniğinin devamı niteliğinde Perinatoloji Poliklinikleri olarak yeniden yapılandırılmış, inşaat faaliyeti tamamlanarak, 2010 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

2010 yılından itibaren Kadın Doğum alanında; Perinatoloji ve Jinekolojik Onkoloji branşlarında üst ihtisas verilmeye başlanacak olması nedeni ile bu bölümlerimizin klinik ve poliklinik faaliyetleri yeniden düzenlenmiş ve eğitim faaliyet organizasyonları yapılmıştır.