Üroloji Polikliniği

Hastanemiz IVF ünitesi içerisinde yer alan üroloji polikliniği 2003-2010 yılları arasında aşağıdaki faaliyetleri yürütmüştür. Ülkemizin en büyük IVF ünitesi içerisinde eş zamanlı olarak infertil çiftlerden erkeğin değerlendirilmesi, hazırlanması giderek gelişen bir faaliyet olarak devam etmektedir. Hastanemizde yapılan jinekolojik ve obstetrik girişimler sırasında oluşan ürolojik komplikasyonların erken ve geç onarımları başarı ile devam etmektedir.

Gebelik sırasında oluşabilen (örneğin maternal hidronefroz v.b.) ürolojik sorunlar gebelik sonlandırılıncaya kadar takip edilmektedir.

Hastanemiz üroloji polikliniğine idrar kaçırma şikayeti ile başvuran hastalarımızın muayene, tetkikleri, endoskopik girişimleri yapılmakta olup gerekli tedavileri sağlanmaktadır.
İnfertil erkeğin tanı konulmasından itibaren en uygun spesifik ve/veya no-spesifik tedavisi başlanarak en iyi şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Semen analizi sırasında sperm saptanmayan infertil erkeğin tedavi protokolü (genetik, hormon, skrotal ultrason) protokolü yapılarak planlanan girişime hazırlamaktadır. Bu nedenle sperm eldesi için IVF ünitesinde lokal ve /veya genel anestezi ile MESA, PESA, TESA, MİKROSKOPİK TESE başarı ile yapılmaktadır. Elde ettiğimiz sonuçlarımız literatür ile uyumludur.


Jinekolojik operasyonlar sırasında oluşabilen fistüller abdominal veya vajinal yoldan başarılı bir şekilde opere edilmekte olup nükslerimiz son derece azalmıştır.

Sonuç olarak IVF alanındaki gelişmeler kliniğimizce takip edilmekte olup, yeni modaliteler kliniğimizde anında uygulanabilmektedir.