Vizyon, Misyon ve Kalite Politikası

MİSYONUMUZ

Çağdaş bilgi ve en son teknolojik uygulamaları kullanarak kadın sağlığı ve yenidoğan alanında bilimsel verilere dayalı,hasta ve yakınları ile çalışanların haklarını ön planda tutan ve etik kurallara saygılı hizmet verirken,ülkemizde sağlıklı nesillerin yetişmesinde referans eğitim merkezi olma sorumluluğunu sürdürmektir.

VİZYONUMUZ

Bilimsel,güvenilir ,hızlı,hasta ve çalışan memnuniyetini öncelikleyebilen bir hizmet anlayışıyla dünya çapında akredite bir kurum olmaktır .

DEĞERLERİMİZ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE ETİK DEĞERLERE BAĞLILIK

Hastanemiz,Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından belirlenmiş olan etkinlik,etkililik ve verimlilik ilkelerine bağlıdır.Bu ilkelerin hayata geçirilmesinde azami özeni gösterirken hizmet alanların ve çalışanların lehine düşünce geliştirme faaliyetlerini sürdürülebilir kılar.

HİZMETE ERİŞİM

Hizmet alanların ve potansiyel hizmet alıcıların,hastanemizden azami ölçüde yararlanabilmesi için sürekli belli ölçütlere göre süreçlerini gözden geçirerek proaktif yaklaşım geliştiririz.

İNSAN ODAKLILIK

Tüm birimlerimizde paydaşlarımızın ihtiyaçları hızlı ve doğru algılanarak ,onların daha iyi bir yaşam için değişen beklentilerini karşılamada çevik ve yenilikçi bir yaklaşım içinde oluruz .

BİLİMSEL PAYLAŞIM

Hastanemiz kadın sağlığı ve yenidoğan alanında ürettiği bilimsel bilgiyi toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla sektörümüzün diğer profesyonelleriyle paylaşacak şekilde bilimsel ortamlar sağlar .
Prof.Dr. Yaprak ÜSTÜN
HASTANE YÖNETİCİSİ