Doğum Salonu

Doğum eylemi çeken 24 hastanın takip edilebildiği doğum salonunda ayrıca 6 adet gebe müşahade odası bulunmaktadır.

Normal doğum eylemi sırasında gebelerimizin motivasyonlarını arttırmak ve moral desteği sağlamak amacıyla psikologlarımız aktif olarak doğum salonumuzda çalışmaktadırlar.

Doğum odalarımız ayrı bebek bakım radyanları olan tek kişilik odalar şeklinde düzenlenmiş olup, aynı anda 10 doğum yaptırılabilir.

Sezaryen sonrası hastalar bebekleri ile birlikte kısa süreli müşahadeden sonra odalarına alınır.

Ayrıca doğum ünitesinde kısa süreli bebek takiplerinin yapılabildiği bebek gözlem odası bulunmaktadır.

Doğum salonu ameliyathanesinde 7 ameliyat odası bulunmaktadır.

Psikolog eşliğinde epidural analjezi ile ağrısız doğum, uygun olan ve tercih eden hastalara yaygın bir şekilde yapılmaktadır.

Türkiye’deki kamu hastaneleri içerisinde ilk olarak uygulanmaya başlayan suda doğum ünitemiz, ağrısız doğuma başka bir alternatif olarak 2005 yılında faaliyete geçirilmiştir.

Suda doğum ünitemiz; tam donanımlı iki odadan oluşmaktadır. Bugüne kadar 500’e yakın gebemiz suda doğum yapmıştır. Suda doğum yapan gebelerimiz, suyun rahatlatıcı etkisi ile stresten uzak ve kolay doğum yaptıklarını ifade etmektedirler.

Doğumu gerçekleştirilen hastalar doğum sonu takip servisine alınırlar.

Burada bebek kontrolleri, işitme, tarama testleri yapılan, emzirme ve yara bakım eğitimi alan hastalar, aile planlaması bünyesindeki doğum sonrası takip polikliniğine ilk postpartum kontrolleri için randevuları planlanarak taburcu edilirler.

Gebe hastalarımızın ilk aydan itibaren doğuma kadar takip edildiği polikliniğimiz 7 ayrı muayene odasında ultrasonografi eşliğinde çalışmaktadır.

Bu poliklinikte gebelik süresince gereken tüm tetkikler, tarama testleri, ultrasonografileri ve NST(Non Stress Testleri) aynı mekanda yapılabilmektedir.

Gebelerimiz düzenli olarak her ay gelebildikleri gibi ,herhangi bir ayda başvurduklarında da takibe alınabilmektedir.

Antenatal polikliniğimizde 2010 yılı içinde hafta içi hergün uygulanmaya başlayan eğitim programı çerçevesinde “Gebelikte Bilgilendirme ve Doğuma Hazırlık Eğitim ve Egzersiz Programı’’ düzenli olarak yapılmaktadır.

Hastalarımız uygulayacakları diyet konusunda bilgilendirilir ve gebelikteki psikolojik değişiklikler konusunda aileleriyle beraber destek alabilmeleri sağlanır. Anne sütünün faydaları ve emzirme teknikleri konusunda eğitilen gebelerimize doğum alternatifleri konusunda bilgi verilir.

Yılda ortalama 20 bin – 25 bin doğumun gerçekleştiği, 1994 yılında Doğum Salonumuz ve Yüksek Riskli Gebelikler servisi olarak kullanılan servisler o günün koşullarına göre revize edilmiştir.

Bu yapısı ile bölüm, artan obstetrik hasta yatışına yetersiz kalmıştır. Bu nedenle; bölümümüzün genişletilmesi ve günün koşullarına uygun çağdaş bir kompleks haline getirilmesi konusunda hastane 2 yıllık bir çalışma sürdürmüş olup, proje çalışması 2007 yılında yapılarak 2008 yılında inşaat faaliyeti bitirilmiştir.

2009 yılında hasta yoğunluğunun en fazla olduğu bu bölümler birleştirilerek Perinatoloji Kompleksi olarak tek çatı altında toplanmış ve böylelikle tek merkezden idare edilebilecek şekilde yapılandırılarak hizmetin bütünlüğü sağlanmıştır.

120-140 gebenin aynı gün içerisinde doğum yapmasına elverişli hale getirilen Doğum Salonu ve YRG kompleksi 7 ameliyathanesi, 30 travay yatağı,12 doğum odası, 20 yoğun bakım yatağı ile ülkemizin en büyük perinatoloji kompleksi olarak yapılandırılmıştır.

Siz değerli hastalarımıza tatil, hafta sonu, bayram veya izin dönemi olmaksızı, 7 gün 24 saat tüm ekibi ile en sağlıklı hizmeti veren doğum salonu ünitemizin dünyada bir benzeri yoktur. Evet bu kadar idaalıyız. 

Hastanemizde doğum yapmayı düşünüyorsanız, lütfen gelin, gezin ve bizlerle görüşün. Bilgi alın ve karar verin. 

Yılda ortalama 20 bin sağlıklı doğum işlemi gerçekleştiren bu klinikten sizde faydalanın.
Paylaş :