Kadın Hastalıkları Servisi

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde servisimiz 1998 yılında A Blok 4. kattaki yeni yerine taşınarak, kalabalık odalar yerine bir veya iki kişilik refakatli hasta odaları ile daha sağlıklı ve konforlu hizmet verir duruma gelmiştir.

Böylece servisimizde yatan hasta sayısı 2003’te 3600 iken 2009 yılında 8150’ye, yıllık yapılan toplam ameliyat sayısı ise, 2003’te 3250 iken 2009 yılında 9160’ çıkarak, kapasitesi yaklaşık %50 oranında artış sağlanmıştır.

Servisimizde rutin jinekolo9jik ameliyatların yanında pelvik taban cerrahisi, her türlü laparoskopik ve histereskopik ameliyatlar rutin olarak yapılmaktadır. Servisimizde tüm ürojinekolojik ameliyatlar hem kendi asistanlarımıza hemde kursiyer uzman hekimlere yaptırılarak eğitim verilmektedir. Endoskopik cerrahi ünitemizde hem kendi asistan ve uzmanlarımıza hem de kursiyer uzmanlara eğitim verilmektedir. Hastanemizde yeterli sayıda uzman ve başasistanımızın bu ünitemizde eğitim alması sağlandığından laparaskopik ameliyatlar 24 saat yapılabilir hale gelmiştir. Jinekoloji servisimiz tüm bu alanlarda referans klinik konumna gelmiş olup, ülkemizin her tarafından refere edilen hastalara hizmet vermektedir.

Paylaş :