Kısırlık ve Tüp Bebek Servisi

Üytem (Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi) Tüp Bebek Merkezi

Hastanemiz ÜYTE Merkezi; 21 yıldır hizmet vermekte olup, Türkiye’de açılmış 2. Tüp Bebek Merkezidir. Merkezimizde IVF, ICVS-mikroenjeksiyon, blastokist tarnsferi, lazer ile asiste hatching, azoospermik olgulardan sperm elde etmek için mikroTESE, TESA,PESA,MESA, vitrifikasyon ile embriyo dondurma işlemi,sperm dondurma, dondurulmuş embriyo transferi gibi işlemler başarı ile yapılmaktadır.

ÜYTE Merkezinde yılda 1500- 2 bin hastaya uygulama yapılmaktadır.

Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Ünitesi

Hastanemiz İnfertilite Ünitesinde; infertil çiftlere tedavi öncesi yapılması gereken tüm tetkikler(spermiogram, HSG, ofis histereskopisi,sonohisterografi, tüm hormon analizleri vb.)poliklinik bazında uygulanabilmekte, ayrıca IUI (intra uterin inseminasyon-aşılama)uygulamalarıda yapılmaktadır.

İnfertilite pratiğinde saptanan patalojilere yönelik tüm laparoskopik ve histereskopik operasyonlar, konjenital anomalilere yönelik plastik operasyonlar, fertilite koruyucu cerrahi, vajinal USG eşliğinde kist aspirasyonları gibi cerrahi işlemlerde İnfertilite Ünitesinde uzun yıllardır başarı iel uygulanmaktadır.
Paylaş :