Laparaskopi

Laparaskopi genel anestezi altında yapılır ve kelime anlamı karın içinin kamera ile gözlemlenmesidir .Göbek deliğinin hemen altından yaklaşık 1 cmlik bir kesi yapılır ve buradan önce bir iğne ile girilerek karbondioksit gazı verilerek karın içinin şişmesi sağlanır buda tüplerin yumurtalıkların rahimin ve tüm karın içi organların birbirinden uzaklaşmasını sağlar .Daha sonra bu delikten bir boruyla girilir ve içerisine karın içini gözlemlemek için teleskop yerleştirilir[kamera] .Karın alt kısmına açılan 3 -5 mmlik kesilerden de yardımcı aletlerle girilerek kadın doğumla ilgili hemen her türlü ameliyatı yapmaya olanak tanır .Kameradan gelen görüntü televizyon ekranına aktarılır ve 6-10 defa kadar büyütülür bu da organların daha net görülmesine olanak sağlar .

LAPAROSKOPİ KİMLERE NE ZAMAN YAPILIR
Laparoskopi diagnostk [tanısal ]ve teropötik [tedavi edici ] olarak yapılır.Laparaskopi kadın doğumda en çok kısırlık tanı ve tedavisinde kullanılır . Rahim normal görünümde mi, her iki tüp ve overin yapısı yapışıklık var mı yok mu bakılır ve vajenden metilen mavisi denilen bir sıvı verilerek tüpler açık mı ,değil mi değerlendirilir

Hastanemizde laparaskopi ile

KISIRLIK TANI VE TEDAVİSİ DIŞ GEBELİK TANI VE TEDAVİSİ KRONİK PELVİK AĞRI TANI VE TEDAVİSİNDE YUMURTALIK KİSTLERİNİN TEDAVİSİNDE, MYOM TEDAVİSİNDE , ENDOMETRİYOZİS (ÇİKOLATA KİSTLERİNDE ] DE, KISIRLAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE [TÜP LİGASYONU ,HASTA AYNI GÜN EVİNE DÖNEBİLİR ) BATIN İÇİ YAPIŞIKLIKLARIN GİDERİLMESİNDE RAHİMİN ÇIKARTILMASI (HİSTEREKTOMİ ) YAPILMAKTADIR

Laparaskopi adet bitimini takip eden dönemde ve genel anestezi altında ameliyathane koşullarında yapılır .Tanı amaçlı yapılan laparoskopi cerrahın tecrübesine bağlı olarak yaklaşık 30 dk sürmekte olup hastalar aynı gün evlerine dönebilirler . Tedavi olarak yapılan ise hastanın durumuna göre saatlercede sürebilir

LAPARASKOPİNİN AVANTAJLARI
Hastalarda karın açılmadığı için daha az yara izi kalır eve dönüş süresi çok daha kısadır postoperatif ağrı daha azdır hastalar daha kısa sürede işlerine ve normal fiziksel aktivitelerine dönerler .

LAPARASKOPİNİN KOMPLİKASYONLARI
1-Barsak mesane ve diğer organ travmaları, damar yaralanması olabilir
2-Laparaskopide hastanın durumuna bağlı olarak ve oluşabilecek komplikasyonlara müdahale etmek için her zaman açık cerrahiye geçme durumu olabilir
3-Verilen gazın cilt altına kaçması sonusu cilt altında şişlik [amfizem] olabilir
4- Genel anesteziye bağlı komplikasyonlar oluşabilir
5- Efeksiyon ,kanama ,ağrı oluşabilir. Pıhtı ve karbondioksite bağlı emboli oluşabilir .
Paylaş :