Yüksek Riskli Gebelik Servisi

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde 2003 yılında gerçekleştirilen, sağlık hizmeti sunumundaki büyük çaplı yeniden yapılandırma sürecine paralel olarak, artan hasta talebini karşılamak amacıyla lokal genişlemeler ve düzenlemeler yapılmışsa da 2008 yılında çok daha fazla artan hasta yoğunluğunu karşılamak üzere hastanemizin tüm birimlerinde köklü bir revizyon yapılmış ve alt yapımız bu hasta kapasitesini kaldırabilecek düzeyde artırılmıştır. Verdiğimiz hizmetin kalitesini en üst düzeyde tutabilmek amacıyla doğum ünitemiz ile birlikte Perinatoloji Yoğun Bakım Travay ünitemiz yenilenmiş ve genişletilmiştir. 2009 yılında da poliklinik ünitemiz fiziki olarak genişletilmiş, yeni renkli doppler ultrasonografi cihazlarının konumlandırıldığı üç yeni poliklinik odası oluşturulmuştur. Yapılan bu iyileştirme çalışmaları sonucunda, 2003 yılında 31 bin olan toplam yatan hasta sayımız 2009 yılı verilerine göre 39 bine, 2003 yılında 48 bin olan gebe takip polikliniklerinde izlenen gebe sayımız, 2009 yılında 97 bin seviyelerine çıkmıştır.

1. ve 2. basamak yoğun bakım anlayışıyla donanımı gerçekleştirilen ve 20 yatak kapasitesine çıkarılan bu bölüme referans hastane olduğumuz için Türkiye’nin her yerinden hasta gönderilmektedir. Gebeliğinde risk faktörü rastlanan hastaların bu bölümde muayneleri, detaylı ultrasonografikj incelemeleri yapılıp, laboratuar tetkikleri değerlendirilir. Bu ünitemizde ayrıca bir invaziv girişim odası, bir ultrasonografi odası ve genel anestezi verilebilen tam donanımlı bir müdahale odası mevcuttur. İlk değerlendirmeden sonra serviste takip veya doğum kararı alınabilir. Yakın izlem gerektiren bir grup hastada ise doğuma kadar yoğun bakım ünitesi içinde maternal-fetal sürekli monitarizasyon yapılır.

Perinatoloji Gebe Takip Servisi

Henüz doğum kararı alınmamış fakat yatarak takibi uygun görülen ve tüm invaziv girişimlerin yapılacağı hastaların izlendiği servisimizdir. Bu bölümde yatan hastalarımızın günlük vital bulgu, kardiotokografi ve ultrasonografi takibinde tutulurlar. Yatarak takip edilen hastaların laboratuar tetkikleri sık ve hızlı bir şekilde çalışılabilmektedir. Durumu stabilleşen hastalar ayaktan takip olmak üzere polikliniğimize yönlendirilirken, bazı doğuma kadar yatarak takip edilirler. Polikliniğimizde yapılan tüm invaziv girişimler yanı sıra gerektiğinde fetal kateterizasyon, intrauterin transfüzyon ve fetoskopi servisimizde yapılmaktadır. Servisimizde rutin olarak uzman diyetisyen ve psikologlarımız da hastalarımızı değerlendirmektedir.

Erken Gebelik Servisi

Gebeliğin ilk 20 haftasında takip gerektiren hastalarımızın yattığı servisimizdir. Bu serviste, müdahale gerektiren hastaların gözlem ve takipleri yapılır.
Paylaş :